Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

Carmabelle

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viabrzask brzask
Carmabelle
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawhatu whatu
Carmabelle
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Carmabelle
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca

June 17 2017

Carmabelle
Carmabelle
To ja moi drodzy, łamiąc nieco konwencję i korzystając z okazji że mam dziś urodziny, chciałbym wam życzyć pakietu samych dożywotnich miłości, długoterminowych przyjaźni, wielogodzinnych podróży w nieznane, radości z życia, płynięcia jak najczęściej pod prąd, wychodzenia z opresji obronną ręką, łatwości w nawiązywaniu znajomości i połączeń telefonicznych, i czego tylko sobie dla siebie wymarzycie. Pozdrawiam mocno i ściskam gorąco. Wasz włóczykij.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 10 2017

Carmabelle
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viakobiety kobiety
1298 7ca8
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakobiety kobiety
Carmabelle
Carmabelle

June 04 2017

Carmabelle
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Carmabelle
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

May 30 2017

Carmabelle

May 26 2017

Carmabelle
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaboli boli
Carmabelle
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel

May 17 2017

Introverts don’t get lonely if they don’t socialize with a lot of people, but we do get lonely if we don’t have intimate interactions on a regular basis.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World  
(via fyp-psychology)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapannakies pannakies

May 02 2017

2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viacrystalline crystalline

April 15 2017

8701 ecee

April 13 2017

Carmabelle

April 04 2017

0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl