Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

Carmabelle
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Carmabelle
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

May 30 2017

Carmabelle

May 26 2017

Carmabelle
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaboli boli
Carmabelle
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel

May 17 2017

Introverts don’t get lonely if they don’t socialize with a lot of people, but we do get lonely if we don’t have intimate interactions on a regular basis.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World  
(via fyp-psychology)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapannakies pannakies

May 02 2017

2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viacrystalline crystalline

April 15 2017

8701 ecee

April 13 2017

Carmabelle

April 04 2017

0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Carmabelle

March 31 2017

Carmabelle
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carmabelle
Internet jest złym miejscem, ale przecież nie zacznę podchodzić do obcych ludzi na ulicy, chwytać ich za ramiona i mówić: "DZISIAJ CZUJĘ SIĘ PRZYGNĘBIONY, MAM OCHOTĘ NA CZEKOLADĘ, TO ZDJĘCIE KOTA, CHCESZ POSŁUCHAĆ PIOSENKI?"
— Autor nieznany
Reposted fromstercum stercum viaszalony-virus szalony-virus

March 19 2017

Carmabelle
Play fullscreen
But boy let me tell you this
There is not a sign i miss
I know there is something going on
I know your faith hasn't been strong
And i know you're hurt
Laying in the dirt of the past
Carmabelle

https://www.youtube.com/watch?v=ueZ2AK1BaTs

But boy let me tell you this
There is not a sign i miss
I know there is something going on
I know your faith hasn't been strong
And i know you're hurt
Laying in the dirt of the past..

March 16 2017

Carmabelle
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaMaryiczary Maryiczary

March 12 2017

Carmabelle

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viapsikusrene psikusrene
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viaedenpath edenpath
Carmabelle
9728 5f4b 500
Reposted fromcynamone cynamone viachopinfeldziarz chopinfeldziarz
0005 cd87 500
Reposted fromnudes nudes viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl