Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

Carmabelle
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viapowidlo powidlo
Carmabelle
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapowidlo powidlo
Carmabelle
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”

February 09 2020

Carmabelle
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacountingme countingme
Carmabelle
3955 c852
Reposted fromkrzysk krzysk viaMsSuzanna MsSuzanna
Carmabelle
jak się coś w głowie nie mieści to trzeba mieć to w dupie
Reposted frompapina papina vianiskowo niskowo
Carmabelle
5783 c7a8 500
Reposted frompiehus piehus viaMsSuzanna MsSuzanna
Carmabelle
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanjove anjove
Carmabelle
Carmabelle
Reposted fromciarka ciarka viaeazyi eazyi

February 06 2020

Carmabelle
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Carmabelle
1276 67a2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaabsolutiv absolutiv

February 01 2020

Carmabelle
9516 0e4a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapyotrus pyotrus
Carmabelle

January 26 2020

9117 1c1e
Reposted fromamatore amatore viaowieczka owieczka
Carmabelle
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk vianokturnal nokturnal
Carmabelle
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
Carmabelle
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viamy-anxieties my-anxieties

January 12 2020

Carmabelle
6213 3109 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSearchYourWay SearchYourWay

January 06 2020

Carmabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl